ગુજરાતી ટાઇપીંગ-ડિક્સનરી

ભારતની વિવિધ ભાષામાં ટાઇપીંગ કરવા

.

(૧) ફોરમેટીંગ ટુલ્સ વાળા ટાઇપ-પેડ ની મદદ થી ટાઈપ કરવા માટે – નીચેની લીંક ક્લીક કરો.

http://service.vishalon.net/pramukhtypepad.htm

.

(૨) ઓન લાઈન ગુજરાતી તથા ભારતની અન્ય ભાષાઓમાં ટાઈપ કરવા માટે ગુગલની નીચેની લીંક ક્લીક કરો

CLICK HERE FOR ONLINE TYPING

.

(૩) કમ્પ્યુટરમાંથી સીધું ગુજરાતીમાં લખો

કમ્પ્યુટરમાંથી સીધું ગુજરાતીમાં ઈમેલ કે કોઈપણ જગ્યાએ ટાઈપ કરવા માટે નીચીની લીંક ક્લીક કરો અને પછી તેમાં જણાવેલી સુચના પ્રમાણે આગળ વધો. જો કોઈ તકલીફ પડે તો પહેલીવાર કમ્યુટરનાં જાણકારની મદદ લો અને પછી કાયમની નિરાંત અનુભવો.

નીચેની લીંક ક્લીક કરો

કમ્પ્યુટરમાંથી સીધું ગુજરાતીમાં લખો

.

(૪) TRANSLATION-ભાષાંતર કરો

કોઈપણ ભાષાનું અંગ્રેજી કે ભારતની બીજી ભાષામાં ટ્રાન્સલેશન કરવા માટે નીચેની લીંક ઉપર ક્લીક કરો 

TRANSLATE-ભાષાંતર કરો

.

(૫) TOP 10 FREE APPS TO IMPROVE YOUR TYPING SKILL

.

(૬) ગુજરાતી-ઈંગ્લીશ-હિન્દી-ભાષાંતર-ડિક્સનરી – Gujaratilexicon

.

(૭) ગુજરાતી એનસાઈકલોપીડીક ડિક્સનરી- Bhagwadgomandal

.

<a href=”http://feedjit.com/ir1/25d26cbd4a87b218a9350ac4d17b15e4/”><img src=”http://feedjit.com/b/25d26cbd4a87b218a9350ac4d17b15e4.png&#8221; alt=”” border=”0″ ISMAP /></a>

.

9 responses to “ગુજરાતી ટાઇપીંગ-ડિક્સનરી

  1. Please read my articles in Gujarati Financial Express every Wednesday on second page .Three articles published on political subject in last one month. Next Wednesday also will be published. U.C.Desai 09374556625

    Like

  2. Pingback: ગુજરાતી ટાઇપીંગ-ડિક્સનરી « Kjthaker's Blog

  3. વિપુલભાઈ,
    ખરેખર આપની સેવા અનન્ય છે. એક સાથે આટલા બધા વિકલ્પો એક જગ્યાએથી મળે જે ને જે અનુકુળ લાગે તે વાપરી શકે. આભાર.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s