P.D.F.

INCREDIBLE 3D PENCIL DRAWINGS

HAPPY 605TH BIRTHDAY AHMEDABAD

AMERICAN TATOO

AFTER GANESH VISHARJAN

TWELVE JYOTIRLINGAS OF SHANKAR BHAGAVAN

VISIT 500 CITIES WITH CLICK OF A BUTTON

તહેવારોનું સ્નેહ સંમેલન એટલે દિવાળી

ઉપકાર જિંદગી ભરનો

SHRI GANAPATI VISARJAN

REFLECTION OF LIFE

REFLECTION

NEW JERSEY 2014 SNOW

REPUBLIC DAY OF INDIA

Beautiful Frozen Lighthouses on Lake Michigan

મુંબઈના ડબ્બાવાળા

કુંભ મેળાની ભીતરમાં ડોકિયું

ATMA NU PATAN KARANAR

BORYEONG MUD FESTIVAL-DAECHEON-SOUTH KOREA

AA EK GAANDPAN CHHE-આ એક ગાંડપણ છે

MUMBAI MERI JAN

AME AMADAVADI-અમે અમદાવાદી

BALAPAN-બાળપણ

BARASAT-બરસાત

DARK BLUE WATER-બ્લુવોટર

DHUMMAS-ધુમ્મસ

PRABHU TU MANE AATALU SHIKHAV-હે પ્રભુ! તુ મને આટલું શીખવ

IN THE RAIN-બરસાતમે તાકધીનાધીન

JUNU VADODARA-જુનુંવડોદરા

KUDARAT-કુદરત

LAGN JIVAN NI SAFALATA-લગ્ન જીવનની સફળતા

MAA BAAP NE BHULSO NAHI-માં બાપને ભૂલશો નહિ

MAA TE MAA-મા તે મા બીજા બધા વગડાના વા

MANA NO MOTIYO-મનનો મોતિયો

MARU VADODARA-મારુવડોદરા

MERA BHARAT MAHAN-મેરાભારતમહાન

NATURAL SCENE

OLD AGE-ઘડપણ

PAHELA ISHVAR NE PRAPT KARO

PITA-પિતા

SURAT SONANI MURAT-સુરત સોનાની મુરત

AKSHAY-માનસીક બીમારોની સેવાનો યજ્ઞ

DIL MAA RAHE TE KHARO SVAJAN

HASATA MANASO NI SOBAT

LAGANI NU JATAN

LIVE LIKE AN EAGLE-ગરુડ જેવું જીવો

NADATAR VAGARANA RASTAO

Suvichar-એકના સુખથી બીજો પરેશાન

ગરીબ અને અમીર

જિંદગી ભીંજાઈ ગયેલી રજાઈ

SAD VAAKYO NI RAMAZAT

માણસને મેળવવો વધારે મુશ્કેલ હોય

RELATIONSHIP-GUJARATI SUVICHAR

BUDDHA CAVES IN CHINA

INDEPENDANCE DAY PARADE-DELHI-2013-INDIA

FIRST INDIAN LESBIAN WEDDING IN LOS ANGELES – USA

BORYEONG MUD FESTIVAL-DAECHEON-SOUTH KOREA

GANESH CHATURTHI HINDU FESTIVAL

INCREDIBLY DANXIA ROCK FORMATION OF CHINA

MELAMANE ANOTHER KILLER FROM CHINA

Million Of Pink flamingos in Kenya

MONGHU PRAVAHI AANSU CHHE

MUMBAI MERI JAN

PEACOCK IN FULL FLIGHT

WORLD TRADE CENTER UNDER CONSTRUCTION

1-LUXURY BUSES AROUND THE WORLD

21 Roads You Have to Drive in Your Lifetime

AMAZING CREATURES ONLY SEEN WITH A MICROSCOPE

AMAZING FOOD ART BY HONG YI

AMAZING PENCIL ART SCULPTURES

AMAZING PHOTOS OF 20TH CENTURY

ANIMAL ELECTRIFYING BURST OF COLOR

BANYAN TREE WITH MULTIPLE TRUNK

BEAUTIFUL PUPPIES WITH MOM

Behind the Scenes of the World’s Largest Cruise Ship

Best Mothers In The Animal Kingdom

BIRDS NESTS BY SHARON BEALS

BODY PAINTING BY PATRICIA KELLER

CHICKEN WIRE SCUPTUREBY IVAN LOVATT

Exotic Birds Created with Flower Petals

Fascinating Body Paintings by Nadja Hluchovsky

FLOATS MADE OF FLOWERS

Giant Marilyn Monroe Statue Debuts In Chicago

HINDU KANWARIAS-હિંદુ કાવડિયા

HISTORY OF INDIA WORTH READING

INCA GIRL – FROZEN FOR 500 YEARS

TEMPLES OF INDIA

THE INCREDIBLE COLORS OF BIRDS

THE MASTER CARPENTER

TRUCKS OF FUTURE

VINTAGE ADVERTISEMENT OF INDIA

WALK ACROSS NIAGRA

WHAT IS INDIA

YOUR FAITH IN HUMANITY-માનવતા મરી પરવારી નથી

આજના પુરુષની હાલત શું છે

NAVRATRI-નવરાત્રી

HAPPY DASSERA

સપના બધા સિદ્ધ નથી થતા

HAPPY DIWALI AND NEW YEAR

HALLOWEEN STORY AND SCARY PICTURES

WORLDS MOST EXPENSIVE MOTORHOME

FLAUNT DRESSES MADE OUT OF MILK

STEVE HANKS-ART FOR THE SOUL

પ્રેમ અને સમય

સ્નો-શિયાળો અને પ્રાણીઓ

ANTARTICA

MAKAR SANKRANTI – UTTARAYAN

Beautiful Frozen Lighthouses on Lake Michigan

FIFTEENTH WORLD BODYPAINTING FESTIVAL

INDIA’S FIRST MONORAIL AT MUMBAI

Aapane Ketala Taka

GOOD SENTENCES – 1

GOOD SENTENCES – 2

GOOD SENTENCES – 3

GOOD SENTENCES – 4

GOOD SENTENCES – 5

CUTEST PERENTING MOMENTS OF ANIMAL KINGDOM

RELATION SHIP IN GUJARATI

PHOTOS OF SHADOWS TELL A DIFFERENT STORY

HOTEL ATLANTIS IN DUBAI

THE NAKED MAN ORCHID

AMAZING ARTWORK DONE WITH BALLPOINT PEN

ANIMAL KISSES

Amazingly Creative Wooden Sculptures by Susan Lordi

GOD’S CREATIONS ARE BREATHTAKINGLY BEAUTIFUL

BODY PAINTING ARTIST HIKAR CHO

FUNNY SHAPED FRUITS AND VEGETABLES

ANIMALS COUPLES

Before-And-After Photos Of Autumn’s Beautiful Transformations

THE BATTLE AGAINST NATURE WINNING AGAINST CIVILIZATION

HAPPY DASHERA

INCREDIBLE 3D PENCIL DRAWINGS

SHUBH NAVRATRI

AIR TRAVEL IN 1970

AMAZING 3D ART WORK YOU MAY NOT HAVE SEEN

MIGHTY AMERICAN CORPORATE WORLD

WITNESS INDIAS MARVELS BEFORE YOU VISIT OTHER PLACES

RARE ORCHIDS THAT LOOK LIKE ANIMALS

Amazingly Creative Wooden Sculptures by Susan Lordi

ANIMAL KISSES

SOME FACTS ON SCOTCH WHISKY

FUNNY SHAPED FRUITS AND VEGETABLES

MOST GORGEOUS TREES AROUND THE WORLD

FROM A UGLY DUCKLING TO A BEAUTIFUL SWAN-1

TANTRA TOTEM

VERY IMP INFO ABOUT MOBILE PHONE

WORLD’S EPIC BEARDMEN

FALL IN AMERICA

HOMELESS PEOPLE OF AMERICA

BEAUTIFUL CHINA

ARTISTIC RUSSIAN METRO STATIONS

WOODEN BOWL

THE GORGEOUS HINDU TEMPLES OF BALI

VARIOUS TYPES OF HAIR

THE ITALIAN FLOWER FESTIVAL-INFIORATA

CUTE ANIMAL BABIES

PAPER CARVING ART

THE BATTLE AGAINST NATURE WINNING AGAINST CIVILIZATION

NAVRATRI

PICTURES OF ANIMAL PARENTHOOD

FLOWER CREATIVITY FROM KATIE KLEIN

ANIMALS ALSO NEED LOVE

ANIMAL COUPLES

KANZASHI A TRADITIONAL JAPANESE HAIR ORNAMENT

MUDRAS FOR HEALTHY LIVING

INCREDIBLE 3D PENCIL DRAWINGS

156-AMAZING SCULPTURES

EXPENSIVE WHISKY AROUND THE WORLD

RADHA-KRISHNA JANAMASHTAMI

Malaysia

12 LINGS OF SHANKAR BHAGAVAN-GUJARATI

ROADS CHARGE ELECTRIC CAR

ASSAM CULTURE AND NATURE

AMERICAN HISTORY PHOTOGRAPHS OF 100 YEARS

36 GOATS ON CLIFFS

ENDANGERED ANIMALS PROJECTED ON EMPIRE STATE BUILDING

CREATIVE WOODEN SCULPTURES

UNTOLD STORY OF SIR ABDUL KALAM

.

6 responses to “P.D.F.

  • Dear Gopalbhai,
   It is not possible because as and when I add new pdf it comes last. Only one way is I have to remove all pdf and then rearrange it and it takes lots of time.
   Thank you for your suggestion.

   Like

  • Dear Nikhil, today I am really happy to know that my website is useful to students. Unless and until somebody comment, I do not know whether it is useful or not? I am requesting you to click “COMPUTER AND OTHER TIPS” on top. There are many tips which can be useful not only students but anybody dealing with computer. Thank you very much for your kind words.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s