शमशानकी चिता पर रोटी पकाकर अनाथ बच्चोंको पाला – Different World feat – પતિ-પત્નીની રામાયણ

.

शमशानकी चिता पर रोटी पकाकर अनाथ बच्चोंको पाला

.

Different World feat

.

પતિ-પત્નીની રામાયણ

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

પપ્પાને પ્રેમ આપજો

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો