લગ્ન અને ભજન મંડળી-ઓજસ રાવલ કોમેડી – Papers N Parcels – World’s First Foldable Smartphone

.

લગ્ન અને ભજન મંડળીઓજસ રાવલ કોમેડી

.

Papers N Parcels

.

World’s First Foldable Smartphone

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

સાધના સહેલી છે, સમાધાન અઘરું છે

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

4 responses to “લગ્ન અને ભજન મંડળી-ઓજસ રાવલ કોમેડી – Papers N Parcels – World’s First Foldable Smartphone

    • મનસુખલાલ, તમે પણ કેવી વાત કરો છો, નન નાં મામલે કોણ રસ લે છે? એ રસ લેવાવાળા ઘણા છે પણ આ તો “છીંડે પકડાયો તે ચોર” જેવું છે. જો રસ લેવાવાળા નહિ હોય તો આટલો રસ તમે કેમ લીધો? તમારા જેવા બોલે બીજા બધા ચુપ રહે….બાકી પ્રેસવાળા, મીડિયાવાળા, વિદેશમાં મીનીસ્ટર લોકો ઘણા રસ લેવાવાળા હોય છે.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s