ગુજ્જુભાઈ બન્યા દબંગ – Modern stitches method – Best of the year 2017, so far!

.

ગુજ્જુભાઈ બન્યા દબંગ 

.

Modern stitches method

.

Best of the year 2017, so far!

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

दो विरुध्ध वस्तु कभी साथ ना खाए

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

3 responses to “ગુજ્જુભાઈ બન્યા દબંગ – Modern stitches method – Best of the year 2017, so far!

  1. વાહ!! આ સવાર માં.. તમારું બ્લોગ ખોલ્યું તો… ઢોસા ની માહિતી? હવે સવાર સવાર માં.. ૯ વાગે કઈ હોટેલ માં જાવ?? અને લારી પર?? હા અહીં સાઉથ ના માણસો.. સાઈકલ પર.. કે માથા પર તપેલી માં મેદુવડા કે ઈડલી લઈને નીકળે છે ખરા.. કોક તો…ચટણી સાથે.. રસ્સ્મ પણ.. હા તે એકદમ પાતળી પાણી જેવી રાખે કેમ કે.. ૧૦ રૂપિયા માં.. શું આપે.!!?? અને લોકો ની મેંટાલીટી એવી કે.. ફાફડા ખમણ…. કે બીજો નાસ્તો ૧૦૦ ગ્રામ નો કરે.. પણ… ફ્રી ચટણી ૩૦૦ કે ૪૦૦ ગ્રામ ખાયી જાય.. હું પણ..તેમાં.! રસવાળા ખમણ.. ચોક માં.. ૨૫ ની લગભગ ૧૦૦ ગ્રામ પ્લેટ. અને રસો…. ૫૦૦ ગ્રામ લે.. એવું છે.. ઈડલી માં પણ.. પીક.. મેસેજ.. ઓહ વાહ. & ગુજ્જુભાઈ …….!!!!!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s