કજોડા – ડાબા પડખે સુવાના ફાયદા

CLICK FOLLOWING LINK FOR PDF

કજોડા

.

slide3

slide4

slide5

slide6

slide7slide8

Advertisements

10 responses to “કજોડા – ડાબા પડખે સુવાના ફાયદા

 1. Nice post. Thanks

  From: સુરતીઉધીયું To: bipin_thakkar1955@yahoo.co.in Sent: Sunday, 22 January 2017 6:06 AM Subject: [New post] કજોડા – ડાબા પડખે સુવાના ફાયદા #yiv6933287064 a:hover {color:red;}#yiv6933287064 a {text-decoration:none;color:#0088cc;}#yiv6933287064 a.yiv6933287064primaryactionlink:link, #yiv6933287064 a.yiv6933287064primaryactionlink:visited {background-color:#2585B2;color:#fff;}#yiv6933287064 a.yiv6933287064primaryactionlink:hover, #yiv6933287064 a.yiv6933287064primaryactionlink:active {background-color:#11729E;color:#fff;}#yiv6933287064 WordPress.com | Vipul Desai posted: “CLICK FOLLOWING LINK FOR PDFકજોડા .” | |

  Like

 2. Which of the two is better – કજોડા  – ડાબા પડખે સુવાના ફાયદા? From: thakkar bipin To: સુરતીઉધીયું ; Chirag Thakkar ; Ragini Sriram ; ROF – Pancholi Ashok & Yoginiben ; Deval Thaker ; Dinesh C. Vora ; Dhiru Shah ; Nirag Desai ; Dasharathsinh Rao ; thakkar.bk Beena and Deeti ; Rajendra Motiwala ; Tina Urjan ; Trupti Thakkar Sent: Saturday, January 21, 2017 8:53 PM Subject: Re: [New post] કજોડા – ડાબા પડખે સુવાના ફાયદા Nice post. Thanks

  From: સુરતીઉધીયું To: bipin_thakkar1955@yahoo.co.in Sent: Sunday, 22 January 2017 6:06 AM Subject: [New post] કજોડા – ડાબા પડખે સુવાના ફાયદા #yiv4301542542 a:hover {color:red;}#yiv4301542542 a {text-decoration:none;color:#0088cc;}#yiv4301542542 a.yiv4301542542primaryactionlink:link, #yiv4301542542 a.yiv4301542542primaryactionlink:visited {background-color:#2585B2;color:#fff;}#yiv4301542542 a.yiv4301542542primaryactionlink:hover, #yiv4301542542 a.yiv4301542542primaryactionlink:active {background-color:#11729E;color:#fff;}#yiv4301542542 WordPress.com | Vipul Desai posted: “CLICK FOLLOWING LINK FOR PDFકજોડા .” | |

  Like

  • સ્નેહી ધીરુભાઈ, ઉપરના વૈજ્ઞાનિક કારણોમાં જવા નથી માંગતો પરંતુ પતિ-પત્નીએ બંને જણાએ ક્યાં ડાબે ક્યાં જમણે પડખે સુવું જોઈએ. નહી તો કજોડા તો સમજ્યા પણ અબોલા જેવું લાગશે!….મજાકમાં લખ્યું છે

   Like

 3. ભાઈ… વાહ. વામકુક્ષી માટે.. & કજોડા… હમમ. & આમપણ.. ૯૦% પરણિત લોકો. કજોડા જેવાજ હોય છે ને?? એક આમ તો બીજું………….? કેટલો મનમેળ કે મન માં મેલ?? હરી ઓમ.

  Like

  • ભગવતીભાઈ, તમે બહાર ગયા હતા કે શું? આવી ને ટી૨૦ ને ભુલાવી દો એવી ફટકાબાજી કરી દીધી. તમારા લખાણ ટૂંકા, દેશદાઝ ભરેલા અને ખુબ જ ગંભીર અર્થવાળા હોય છે. સમજે તેને માટે ઘણું છે, બાકી ઉગ્રતા પણ પુષ્કળ હોય છે…જિંદગીનાં અનુભવેલા અનુભવોનો નીચોડ બોલે છે. આભાર!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s