India unveils world’s largest solar power plant – SOLAR PANELS LIGHT UP RURAL INDIA

slide3slide4

.

India unveils world’s largest solar power plant

આજે આપેલા બે વિડીયો ભવિષ્યના ભારતની આગાહી છે. દુનિયાનો સૌથી મોટો સોલાર પ્લાન્ટ અદાણી ગ્રુપ દ્વારા સાઉથ ઇન્ડિયામાં નાખવામાં આવી રહ્યો છે. મને લાગતું હતું કે સોલાર એનર્જીનો ભારતમાં ખાસ ઉપયોગ નથી થતો. પણ આ વિડીયો જોઇને હું પણ નવાઈ પામી ગયો. આજ સુધી ભારત દુનિયાનો અગ્રગણ્ય દેશ થશે એ હાસ્યાસ્પદ લાગતું હતું પરંતુ એ હકીકત બનીને રહેશે એવું લાગે છે. ભારતના કોઈ પણ ન્યુઝ પેપરો કે ચેનલમાં આ નથી બતાવ્યું, અલ ઝઝીરા આ વિગતો લઈને આવ્યું. અમેરિકામાં લાઈટના મોટાભાગના થાંભલાઓ ઉપર સોલાર પેનલો હોય છે. ભવિષ્યમાં આવી પેનલો ભારતમાં આવી જશે. અત્યાર સુધી એના સેલ(બેટરી) ખુબ જ મોંધા પડતા હતા, મને લાગે છે કે તેમાં પણ ભારતે સ્વદેશી સેલ બનાવવાના શરુ કરી દીધા હશે.

.

SOLAR PANELS LIGHT UP RURAL INDIA

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

slide1slide2slide3slide4

97-Year-Old Nanammal (Yoga Teacher) – BEST SPEECH EVER! – OLYMPIC GAME IN PAKISTAN

slide3

.

97-Year-Old Nanammal (Yoga Teacher)

.

BEST SPEECH EVER! Former CEO Citibank Phillip Wollen owns the stage

“This video spells out in no uncertain terms the benefits of vegetarianism and even further benefits of veganism. It is a crying shame and a blot on our character that a large percentage of our children have come under the influence of their peers and have turned into non-vegetarians and also alcoholics. Our own Hindu/Jain business people have turned into butchers and owners of clubs and serve non-vegetarian food and alcohol with the sole objective of making money. For them religiosity is in our religious scriptures and irrelevant to them.

Conversely people in the West who were brought up as non-vegetarians are more active in vegetarian and vegan movements and nowadays their presence at World Vegetarian/Vegan Congress meeting once a year is noticeable. The last such Congress was held in San Francisco and LA. My wife and I with a number of our friends attended the last Congress in Indonesia in October 2010; it was an eye opener. The total number who took part was in the region of 8,000 a very sizable number in an Islamic country. It is a matter of considerable regret that our society, in its pursuit of money, has no time to educate our children on the right path.”

.

OLYMPIC GAME IN PAKISTAN

.

ઓડિયો સાંભળવા માટે નીચેની લીંક ક્લિક કરો:

bank-ke-bahar-line-me-khada-rahene-ka-hay

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

slide6slide7-2slide7-3slide7slide8

Dial Vision Glasses – Sinus Points for Drainage and Pressure Relief – Farm Machine Music

slide1slide2

.

Dial Vision Glasses

.

Sinus Points for Drainage and Pressure Relief

.

Farm Machine Music

.

ઓડિયો સાંભળવા માટે નીચેની લીંક ક્લિક કરો:

Cash Deposit – Radio Mirchi Murga

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

slide1slide2slide3slide4slide5

Don’t judge people you don’t know – Don’t judge people you don’t know – Pakistani Talented Girl Best Speech

slide1slide2

.

Don’t judge people you don’t know

.

How Israel became a leader in water use in the Middle East

ઈઝરાઈલ જેવો એક ટચુકડો દેશ જે કરી શક્યો છે તે અમેરિકા પણ નથી કરી શક્યું. આખી દુનિયા જયારે પાણી પાણીની બુમો મારે છે ત્યારે સુકાયેલી જોર્ડન નદી કદાચ ઈઝરાઈલમાં ભવિષ્યમાં બે કાંઠે વહેતી થઇ જાય તો નવાઈ નથી. સિદ્ધપુરમાં ત્રિવેણી સંગમપર નર્મદાના પાણી પંપ દ્વારા ભરીને વોટ મેળવવાની રાજનીતિ ત્યાં થતી નથી. કોઈપણ વસ્તુ માટે સમર્પણની ભાવના જોઈએ. આપણે ભારતમાં આરંભે શુરા જેવું છે. હકીકતમાં તો રાજકારણ એટલું બધું ગંદુ કરી નાખવામાં આવ્યું છે કે સારું શું અને ખરાબ શું એ લોકો ભૂલી ગયા છે. આપણે ફુલાવામાંથી જ સંતોષ માની લઈએ છીએ. જરાક કઈ થાય એટલે દુનિયામાં આપણે શ્રેષ્ટ થઇ ગયા એવી વાતો કરવામાં આવે છે. અમેરિકામાં આટલી કંપનીના સી.ઈ.ઓ. આટલા ભારતીય છે, ભૂતકાળમાં આટલી શોધો ભારતે કરી જેમાં શૂન્યની શોધ ભારતમાં થઇથી શરૂઆત થાય છે પણ અંત પણ શૂન્ય થવા માંડ્યો તે કોઈ નથી જણાવતું. આમાં આપણું મીડિયા પણ ખુબ જ જવાબદાર છે, આ તો કુવામાં હોય તો હવાડામાં આવે એવું છે, રાજકીય નેતાઓમાં જે કોઈ ઉચ્ચ ભાવના(પોતાના સ્વાર્થ વગરની) હોય તો મીડિયા કે પ્રજા પર તેની અસર થાય. કોઇપણ વસ્તુ સત્તાધારી પક્ષ કરે એટલે તેનો વિરોધ કરવાનો અને વિરોધ પક્ષ કઈ સારું બતાવે તો સાંભળવું નહિ એવી નીચ કક્ષાની ભાવના આપણા બધા રાજકીય પક્ષોમાં છે, તો દેશ ક્યાંથી ઉંચો આવે?

.

Kya Hum Azaad Hain? Pakistani Talented Girl Best Speech

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

slide1slide2slide3slide4slide5

હાસ્યનો મુશાયરો- The Most Luxurious First Class Airlines – We only say “sorry” when it is too late

11-16-2016-jokes

.

હાસ્યનો મુશાયરોડો. તુષાર શાહ અને રઈશ મનીયાર

.

The Most Luxurious First Class Airlines

.

We only say “sorry” when it is too late

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

slide1-2slide1slide7slide8slide9

New York City Tour – Any one can be a HERO – SHASHVT SANGAATH GUJARATI

slide1slide2slide3

.

New York City Tour

.

Any one can be a HERO

.

SHASHVT SANGAATH GUJARATI

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

slide1slide2slide3slide4
slide5