પોલીસ ચોકીથી બોલું છું – ARCHER

એક બાપુને પરીક્ષામાં કોઈપણ સવાલનો જવાબ નહોતો આવડતો. એટલે બાપુએ જવાબમાં પેપરમાં સવાલ લખ્યો અને દરેક સવાલની નીચે ||||||||||||||||||||||||||||| આવી ઉભી લાઈનો મારી દીધી અને નીચે લખ્યું, “ સ્ક્રેચ કરીને જવાબ વાંચો”.

.

છગન: જો દુનિયાના બધા પુરુષોના ચહેરા એક જેવા થઇ જાય તો શું થાય?

મગન: એમની હાલત ગેસના બાટલા જેવી થઇ જાય, આજે આ ઘરે તો કાલે બીજી ઘરે…એમાં પુરુષોને નુકશાન કશું નથી.

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO IN GUJARATI:

police choki thi bolu chhu

.

Archer:


.

Slide1 (2)

.

Slide2 (2)

.

9 responses to “પોલીસ ચોકીથી બોલું છું – ARCHER

 1. આમાં કાંઈ બોલવાનું હોય જ નહીં. સીધું ઉઠાવીને બ્લોગમાં ચોંટાડી દેવાનું અને વિપુલભાઈને થેનક્યુ કહી દેવાનું. આવું બધું શોધીને રાંધીને ઊંધિયું બનાવવું એ સુરતી હોય એ જ જાણે.

  Like

  • સુરતી લોકો ઊંધિયું બનાવે તે રીંગણ,પાપડી,કંદ વગેરે પોતાના બાપની વાડીમાં ઉગાડેલા શાકભાજીમાંથી નથી બનાવતા….બધું જુદી જુદી જગ્યાએથી ભેગું કરીને પછી ઊંધિયું બનાવે છે. પણ બધા લોકો આવું ભેગું કરીને નથી બનાવી શકતા….એ એક કળા છે અને સુરતી લોકો જ એમાંથી ઊંધિયું બનાવી શકે છે….એ તો સુરતી લોકોના લોહીમાં છે. એટલે જ હું આમ તેમથી બધુ ભેગું કરું છું…પણ તમે તો મારા બાપ નીકળ્યા….લોહી સુરતી ખરુંને….સીધું ઊંધિયું જ વેચવા માંડ્યા…મારે તો સારું છે…તમારા જેવા બે ચાર મળે તો મારા બ્લોગની એમ જ જાહેરાત થાય…પણ જો લેવાના દેવા પડે તો મારી સાથે તમારા બ્લોગનું પણ ઉઠમણું થઇ જશે…હવે આને “ચતીયું” કરવાની સફાઈ નાં કરતા…

   Liked by 1 person

 2. સૌથી વધારે વાંચવાવાળા તો તમારા અને શ્રી શાત્રીના બ્લોગના વાંચકો છે, તમારા બંન્નેના જમણમાં તો રોટલી, પુરી, શ્રીખંડ, દુધપાક, બાસુંદી, જલેબી, ગુલાબજાંબુ, ઊંધીયું, દાળ, ભાત-પુલાવ-બીરયાની, અથાણાં, આઈસ્ક્રીમ-કુલ્ફી, પાન બધું છે, કોઈ વસ્તુ “ફીકી ફીકી(!!!)” નથી…બધુ “ટેસ્ટદાર-મસાલેદાર(!!!!)” છે…. વાંચક આ પણ માંગેજ છે….કેમકે ગમે છે….બસ આપતાં રહો….

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s