શંકર ભગવાનના બાર જ્યોતિર્લિંગ – THE AMAZING RED CRAB OF CHRISTMAS ISLAND

Dollar on an escalator📶, Rupee on a ventilator.., Nation in ICU..🏥, We are in coma..🚑, 🌰Onion in showroom. God bless India…🙌, The only way to save Rupee is.., To tie a rakhi to the Dollar..💲, And say..”मेरी रक्षा करना!”..👫

.

After Million,  Billion,  trillion,  the fourth larger unit is   ‘Onion’, and such rich people are called “Onionaires”

.

શું લાગે છે માર્કેટનું? શું લેવું જોઈએ?

જવાબ: ભગવાનનું નામ!

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR PDF:

12 LINGS OF SHANKAR BHAGAVAN-GUJARATI

.

THE AMAZING RED CRAB OF CHRISTMAS ISLAND:


.

11873466_501912116652397_7642429625200520655_n

.

11880414_1157055470979179_1953282912617576770_n

.

પોલીસો જો આવી ઘાતકી ટ્રીટમેન આપતા હોય તો તોફાનો માટે કોણ જવાબદાર ગણાય?

LAKHNAU DIG D.K THAKUR BEATING A STUDENT

.

MANJUL_261210pol

.

11960260_1635238060087360_2363116681281931577_n

.

6 responses to “શંકર ભગવાનના બાર જ્યોતિર્લિંગ – THE AMAZING RED CRAB OF CHRISTMAS ISLAND

 1. There are still many poors in SC Communities and some other castes..
  Govt.has made provision after long and deep thoughts.We support the સામાજીક સમરસતા for which each and every should be treated equal. And for that “WE ARE HIGHER TO OTHER” thinking should be vanished.

  Like

  • જગદીશભાઈ, તમારી વાત સો ટકા સાચી છે. જો કોઈને પણ દુઃખી જોઇને સામાન્ય રીતે આપનું દિલ દ્રવી જાય છે. એજ રીતે જે કચડાયેલા ગરીબો છે એમને ચોક્કસ મદદ કરવી જોઈએ પરંતુ તે ક્ષમતા સાથે બાંધછોડ કર્યા વગર કરાવી જોઈએ. જેમને મદદ મળવી જોઈએ તેની જગ્યાએ કરોડપતિ એસ.સી./એસ.ટી/ઓબીસીવાળા ઓ જ આ લાભ લે છે. મેં તો નજરે જોયું છે કે એકદમ ગરીબ પરિવારનો છોકરો ડોક્ટર થઇ જાય એટલે તે પરિવાર સાથે વધુ સબંધ નથી રાખતો, શાહ/પટેલ અટક રાખીને એમનાથી અલગ થઇ જાય છે. આજે ગમે તે જ્ઞાતિનો માણસ એકદમ ગરીબ હોય તે જ કચડાયેલો છે. બીજું અનામતની જગ્યાએ જે હોશિયાર છે(અનામતવાળા) તેમને સરકારે શૂન્ય ટકાએ લોન આપવી જોઈએ અને તે ૩૦ વરસના હપ્તામાં નોકરી કરી ચૂકવવી જોઈએ. આ પૈસાનું રીવોલ્વીંગ ફંડ બનાવી દર વર્ષે ફંડ ઉમેરતા જઈને એક મોટી રકમનું ફંડ બનાવવું જોઈએ. ઘણા લોકો મફતમાં મેડીકલમાં ગયા પછી એક વરસ બાદ અભ્યાસ છોડી દે છે. જે બનશે નહિ અને આટલી મદદ પછી જો કોઈ અભ્યાસ છોડી દે તો તેની પાસે એ ખર્ચો હપ્તામાં વસુલ કરવો જોઈએ. એટલે જયારે તે નોકરીમાં જોડાય તો તેના દેતા બેઝમાં જોઇને કંપની પાસેથી જ સીધા પીડા કાપી શકાય. આ ઉપરાંત આવા ડોકટરોએ ૫ વરસ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં નોકરી ફરજીયાત કરવી જોઈએ.અમરસિંહ ચૌધરીના છોકરાને મેડીકલમાં લઇ જવા ખાસ સગવડ કરવામાં આવી હતી. આજે તે રાજકારણમાં જોડાઈને પ્રેકટીશ ક્યાં કરે છે. તેની પાસે આખા અભ્યાસનો સરકારને જે ખર્ચો થયો તે વસુલ કરવો જોઈએ કે નહિ? આ તો એક દાખલો છે, આવા તો ઘણા દાખલા છે. બધા જ પક્ષો એક જ ડાળનાં પંખી છે. આઝાદી મફતમાં મળી એટલે તેની કિંમત નથી.

   Like

 2. Dear Vipulbhai,
  What u said is absolutely true. But it could b implemented if politicians and wealthy people become selfless Good Samaritans.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s