શંકર ભગવાનના બાર જ્યોતિર્લિંગ – THE AMAZING RED CRAB OF CHRISTMAS ISLAND

Dollar on an escalator📶, Rupee on a ventilator.., Nation in ICU..🏥, We are in coma..🚑, 🌰Onion in showroom. God bless India…🙌, The only way to save Rupee is.., To tie a rakhi to the Dollar..💲, And say..”मेरी रक्षा करना!”..👫

.

After Million,  Billion,  trillion,  the fourth larger unit is   ‘Onion’, and such rich people are called “Onionaires”

.

શું લાગે છે માર્કેટનું? શું લેવું જોઈએ?

જવાબ: ભગવાનનું નામ!

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR PDF:

12 LINGS OF SHANKAR BHAGAVAN-GUJARATI

.

THE AMAZING RED CRAB OF CHRISTMAS ISLAND:


.

11873466_501912116652397_7642429625200520655_n

.

11880414_1157055470979179_1953282912617576770_n

.

પોલીસો જો આવી ઘાતકી ટ્રીટમેન આપતા હોય તો તોફાનો માટે કોણ જવાબદાર ગણાય?

LAKHNAU DIG D.K THAKUR BEATING A STUDENT

.

MANJUL_261210pol

.

11960260_1635238060087360_2363116681281931577_n

.

RAJKOT CIVIL HOSPITAL BLOOD BANK SHORTAGE OF BLOOD IN ALL GROUP – PLEASE HELP

REQUEST Rajkot Civil Hospital BloodBank(New OPD Building,Room 6,Ground Floor), ACUTE SHORTAGE OF BLOOD. PLEASE HELP POOR AND NEEDY PATIENTS.

રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ બ્લડબેંક- ન્યુ ઓ પી ડી બિલ્ડીંગ, રૂમ નંબર-૬, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ને દરેક જાતના લોહીની ખુબ જ જરૂર છે. ગરીબ અને  જરૂરીઆતવાળા લોકો જેવા કે થેલેસીમિયા પીડિત બાળકોની જિંદગી બચાવવા માટે રક્તદાન કરો અને આપના અમુલ્ય રક્તનું રક્તદાન કરીને શ્રાવણ મહિનામાં પુણ્ય કમાવો.

સમય: ૯am થી ૮pm

આ મેસેજ ફોરવર્ડ કરો…..નીરાધારોના આધાર બનો

વધુ વિગત માટે મળો કે ફોન કરો : મીતલ ખેતાની

ફોન: 9898613267–