OVERLOADED VEHICLES FROM AROUND THE WORLD – FUNNY CAR CRASHES 2015

આટલા તો પ્રેમ ચોપરા,અમરીશપુરી અને રણજીત પણ નહોતા પડ્યા જેટલો સેન્સેક્સ અને નિફટી પડી ગયા.

.

આટલા તો શાહરૂખખાન,આમીરખાન અને સલમાનખાન પણ ઉપર નહોતા આવ્યા જેટલા ડોલર, પાઉન્ડ અને યુરો ઉપર આવ્યા છે.

.

Rupee falling 👇, Onion rising , Share Market crashing 📉, Farmers crying, Soldiers dying and PM flying ✈✈✈

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR PPSX:

OVERLOADED VEHICLES FROM AROUND THE WORLD

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR PDF:

OVERLOADED VEHICLES FROM AROUND THE WORLD

.

FUNNY CAR CRASHES 2015:


.

Slide1

.

Slide2

.