ગુજ્જુ દિલ ધડકને દો – TINY WIND AND SOLAR POWERED HOME

હવે એ સમય દુર નથી કે તમારા લગ્નનાં “બાયોડેટા”માં તમારી સેલેરી સ્લીપ અને બેંકનું છેલ્લા છ મહિનાનું સ્ટેટમેન્ટ એટેચ કરવું પડશે. સાલું ખબર જ નહિ પડે કે “લગ્ન” માટે એપ્લાય કરો છો કે “લોન” માટે?

.

जज बोल्या -तू तीसरी बार अदालत आया है तने शर्म कोनी आती??

जाट(हरियाणा) बोल्या- हाहाहा ,साले तू तो रोज़ आवे है तने तो डूब के मर जाना चाहिए।

.

મારવાડમાં “આધાર” કાર્ડ બનાવતા હતા ત્યારે એક મહિલાને પૂછ્યું તમારા ઘરવાળાનું નામ શું છે?

મહિલા: અમારાથી એમનું નામ “નો” બોલાય

અધિકારી: તો કોઈ હિન્ટ આપો

મહિલા: (૩ગંજી + ૩ગંજી)

અધિકારી: એટલે શું? (ત્યાં બાજુમાં બેઠેલા કાકા બોલ્યા) સાહેબ, “છગનજી”( છ…ગંજી) 

.

GUJJU DIL DHADAKNE DO-ગુજ્જુ દિલ ધડકને દો:


.

જે લોકોને પાવર પોઈન્ટની સ્લાઈડ ઉઘડતી નહિ હોય તેમણે નીચેની લીંક ક્લિક કરી ડાઉન લોડ કરવું. એટલે તમે કોઈ પણ પાવર પોઈન્ટ ની સ્લાઈડ જોઈ શકશો.

POWER POINT VIEWER

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR PPSX:

TINY WIND AND SOLAR POWERED HOME

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR PDF:

TINY WIND AND SOLAR POWERED HOME

.

PAKISTAN'S MASSGE FOR FATHER BHARAT

.

DIFFERENT BEACHES

.

6 responses to “ગુજ્જુ દિલ ધડકને દો – TINY WIND AND SOLAR POWERED HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s