હનીમુનનો ઓડિયો – કૃષ્ણનો પાસવર્ડ ભાગ-૧ અને ૨ :

એક પ્રધાનમંત્રી નહેરુ કે જેના કપડા વિદેશ લોન્ડ્રીમાં ધોવા જતા હતા. અને બીજાપ્રધાન મંત્રી મોદી સાહેબ છે કે જે કપડા ધોવડાવવા દેશ આવે છે. નહેરુને “ચાચા” કહો એટલે ખુશ થતા, મોદીને “સાહેબ” કહો તો ખુશ થાય છે(પત્રકારોનો અનુભવ)

.

કંકોત્રીમાં કન્યાનાં નામ આગળ સૌ.કા.ચી. લખ્યું હોય તેનો અર્થ શું? સૌ.કા.ચી. = “સૌ કામમાં કાચી”. કંકોત્રીમાં જ લેખિત કહી દીધું એટલે પાછળથી કામ નથી આવડતું તેવી ફરિયાદ નાં આવે……

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR GUJARATI AUDIO:

હનીમુન..કુકરે કુક

.

કૃષ્ણનો પાસવર્ડ ભાગ-૧ અને ૨ :


.

.

MESSAGE FOR KALYUG

.

Advertisements

3 responses to “હનીમુનનો ઓડિયો – કૃષ્ણનો પાસવર્ડ ભાગ-૧ અને ૨ :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s