ગોવિંદભાઈ મુઠી ઉછેરો માનવી – BEST FUNNY BULLFIGHTING FESTIVAL

હંમેશા પાનવાળો જ ચૂનો લગાવે છે, પહેલી જ વાર એક “ચાય”વાળો ચૂનો લગાવી ગયો

.
ગુજરાતી કોઈ ભૂકંપથી નહિ ડરે. કારણ? કારણ કે ઘરવાળી દાદર ચડતી હોય ત્યારે ગુજરાતીઓના ઘરમાં ૩ થી ૪ તીવ્રતાના આંચકાઓ તો રોજ આવતા હોય છે

.
છગન: મગન, આ સાઉથ ઇન્ડિયન લોકો કાળા કેમ હોય છે?
મગન: કારણ કે એ લોકો કાયમ સન ટી.વી. અને સુર્યા ટી.વી. જ જોતા હોય છે

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR GUJARATI AUDIO:

ગોવિંદભાઈ એક ખુબ જ મોટા સુરતના હીરાના વેપારી છે. ખુબ જ ગરીબીમાંથી ઉપર આવેલા છે એટલે એમની પાસે અનુભવનો નીચોડ છે. તેમની જ ભાષામાં એમની વાતો સાંભળવાની તો મઝા આવશે પરંતુ જિંદગી માટે ઉપયોગી સલાહ પણ તમને મળશે.

kathiyawadi surati comedy

.

BEST FUNNY BULLFIGHTING FESTIVAL:


.

SACHCHA PYAR-સાચો પ્રેમ આને કહેવાય

.

3 responses to “ગોવિંદભાઈ મુઠી ઉછેરો માનવી – BEST FUNNY BULLFIGHTING FESTIVAL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s