રૂટીનમાંથી બહાર આવો-સુરત સોનાની મુરત

મોદી(સેક્રેટરીને): નકશામાં જુવો હવે કયો દેશ ઘૂમવાનો બાકી રહી ગયો છે
સેક્રેટરી: સાહેબ, આપણો જ દેશ બાકી રહી ગયો છે

.

પત્નીઓ ખુબ જ ચાલાક અને ખતરનાક હોય છે. પોતાના પ્રોફાઈલ પિકચરમાં પોતાનો એકલીનો ફોટો મુકશે અને પતિના પ્રોફાઈલ પિકચરમાં બંનેનો સજોડેવાળો ફોટો મુકશે

.

ઘોર અન્યાય: મંગળસૂત્ર ખેંચવાવાળાને ત્રણ વર્ષની સજા અને મંગળસૂત્ર પહેરાવવાવાળાને આજીવનકેદ

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO:

COME OUT OF ROUTINE -રૂટીનમાંથી બહાર આવો

.

SURAT SONANI MURAT-સુરત સોનાની મુરત:


.

KITANA BADAL GAYA INSAN – Resized

.

6 responses to “રૂટીનમાંથી બહાર આવો-સુરત સોનાની મુરત

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s