અમે કરીએ છીએ એકટાણા-LIFE CHANGING BY SANDEEP MAHESHVARI

એક ડાહ્યા માણસે કોર્ટનું જજમેન્ટ વાંચ્યું જેમાં જજે ચુકાદો આપ્યો હતો કે પત્નીની સંમતિ વગર કરેલો સંભોગ બળાત્કાર કહેવાય. તો પછી પતિની સંમતિ વગર પત્નીએ કરેલી ખરીદીને રોબરી કહેવાવી જોઈએ.

.
શહેરનો એક છોકરો ગામડાની છોકરીને પટાવે છે
છોકરો: તું વોટ્સઅપ પર છે?
છોકરી: ના, હું તો ઘરે જ છું
છોકરો: મારો કહેવાનો મતલબ વોટ્સઅપ વાપરે છે?
છોકરી: ના, હું તો ફેર એન્ડ લવલી વાપરૂ છું
છોકરો: અરે મારી માં, તને વોટ્સઅપ ચલાવતા આવડે છે?
છોકરી: ના, પણ તું ચલાવજે અને હું પાછળ બેસી જઈશ

.
Narendra Modi is again visiting India today. This is his sixth visit to India in last 10 months, to try connect and strengthen ties with People of India. MEA has issued a statement that this further signifies the importance of India in the world, Yesterday Rahul Gandhi also came to India on a short visit.

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR GUJARATI AUDIO:

AME KARIE EK TANA-અમે કરીએ છીએ એકટાણા

.

LIFE CHANGING BY SANDEEP MAHESHVARI:


.

GHAR AAYA MERA PARADESHI – Resized

.

3 responses to “અમે કરીએ છીએ એકટાણા-LIFE CHANGING BY SANDEEP MAHESHVARI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s