મુન્નાભાઈ ઔર સરકીટ

મુન્નાભાઈ : ક્યાં કર રેલા હૈ સરકીટ?
સરકીટ: બલ્બ પે બાપકા નામ લીખ રહ હું ભાઈ
મુન્નાભાઈ : કયો?
સરકીટ: બાપકા નામ રોશન કરનેકા હૈ નાં ભાઈ, તો કુચ તો કરના પડેગાનાં
.
મુન્નાભાઈ : એ સરકીટ, ડોક્ટર લોગ ઓપરેશન કે પહેલે પેશન્ટ કો બેહોશ કયો કરતે હૈ?
સરકીટ: ભાઈ બોલે તો પેશન્ટ ઓપરેશન શીખ ગયા તો ડોક્ટર લોગાકી વાટ લગ જાયેંગી નાં…
.
મુન્નાભાઈ : એ ગાંધી બાપુ હર નોટમેં હસતે કયો રહેતે હૈ?
સરકીટ: સિમ્પલ હૈ ભાઈ, ગાંધીજી રોએંગે તો નોટ ગીલા હો જાયેગા
.
સરકીટ: ભાઈ, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ કહા રહેતા હૈ?
મુન્નાભાઈ : ધોબીઘાટ પે
સરકીટ: ધોબીઘાટ બોલે તો?
મુન્નાભાઈ: ઈંગ્લીશ મેં બોલે તો “વોશીંગટન”
.
મુન્નાભાઈ: એ સરકીટ, બાપુ બોલે તો ગાંધીજી કપડે કયો કમ પહનતે થે?
સરકીટ: ભાઈ બોલે તો બાપુ ભી ઉસ ટેમ કે “સલમાનખાન” થે
.

7 responses to “મુન્નાભાઈ ઔર સરકીટ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s