મારી બાના ચપ્પલ-PISSING CAR

Thirty years ago, we had Steve Jobs, Johnny Cash and Bob Hope. Now we have no jobs, no cash and no hope

.

नवाज शरीफ: “आप सारे पटाखे हाफ रेट में ले लो. हम तो वर्ल्ड कप जीत नहीं पाएँगे.”

मोदी: “रहने दीजिये, हमारे पास भी दिल्ली इलेक्शन के सारे ही बचे पड़े हैं.”

.

એક પેથોલોજી લેબોરેટરીની બહાર બોર્ડ મારેલું હતું, “તમારે માટે ભલે એ મળમૂત્ર હોય પરંતુ અમારે માટે તો એ દાલરોટલી છે

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO:

mari ba na chappal

.

PISSING CAR:


.

LALU MULAYAM KA SAMAJVAD – Resized

.

6 responses to “મારી બાના ચપ્પલ-PISSING CAR

  1. Jay Ho.. 100 mese 97% Be Imaan… Phir bhi Mera……???? Bharat….. are?? aaato.. Reverse… aetle.. Bharat nu Undhu…!!! Tar Bhanu … aetle ke Bhartiyo nu Je thavanu hoy ae thaay…………. pan……..aapnu “TarBhanu” Bharo… bas ae J. Jay Hind!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s