પુરુષોની આજ હાલત છે-Wrecking God

એક વિધવા પતિના જીવનવીમાની રકમ લેવા વીમા કંપનીની ઓફિસે ગઈ.
મેનેજર: દુર્ઘટના વિષે સાંભળીને ખુબ જ દુઃખ થયું
વિધવા: આખી દુનિયાના પુરુષોની આજ હાલત છે, કોઈ સ્ત્રીને પૈસા મળવાનો સુંદર મોકો મળે છે તો પુરુષોને દુઃખ જ થાય છે

.

Modi was talking about Family-Planing & Birth Control in Parliament.
Lalu got Angry & said…Look boy, When you can’t Play the Game, Don’t make rules for Champions!!

.

Wrecking God:


.

MUKABLA KEJARI AUR KESARI KA – Resized

.

4 responses to “પુરુષોની આજ હાલત છે-Wrecking God

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s