ટેક્ષીના ભાડાના પૈસા ક્યાંથી કાઢીશ?-ENJOY DANCE ALL OVER THE WORLD

સાંતા ન્યુયોર્કમાં ટેક્ષી ડ્રાઈવર તરીકે કામ કરતો હતો. એક દિવસ એક ચિકાર પીધેલી સ્ત્રી નગ્ન અવસ્થામાં તેની ટેક્ષીમાં બેઠી. સાંતાને કહ્યું ટાઈમ સ્ક્વેર લઈ લે. સાંતા તો તેને ટીકી ટીકીને જોવા લાગ્યો એટલે પેલી સ્ત્રીએ કહ્યું કેમ તે કોઈ નગ્ન સ્ત્રી નથી જોઈ કે મને ટીકી ટીકીને જોયા કરે છે? સાંતાએ તે સ્ત્રીને કહ્યું સ્ત્રી તરફ ખરાબ નજરે જોવાની અમારા ખાનદાનમાં કોઈને આદત નથી. હું એક ખાનદાન કુટુંબમાંથી આવું છું. પેલી સ્ત્રીએ કહ્યું, તો પછી મારી સામે ટગર ટગર કેમ જોયા કરે છે અને ટેક્ષી કેમ ચલાવતો નથી? એટલે સાંતાએ કહ્યું કે હું ક્યારનો એ વિચાર કરું છું કે તું મારી ટેક્ષીના ભાડાના પૈસા ક્યાંથી કાઢીશ?

.

ENJOY DANCE ALL OVER THE WORLD:


.

मन की बात

.

4 responses to “ટેક્ષીના ભાડાના પૈસા ક્યાંથી કાઢીશ?-ENJOY DANCE ALL OVER THE WORLD

  1. સુંદર નૃત્ય અને મનની મુઝવણ ગમી પણ ટેક્ષીવાળાને શું જવાબ મળ્યો?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s