જોક્સ-KITE FLYING ALL OVER THE WORLD

મરણપથારી પર પડેલા છગને તેની પત્નીને બોલાવીને કહ્યું, હું એક મહિનામાં મરી જવાનો છું, તો તું મગન સાથે લગ્ન કરી લે.
પત્ની: મગન? એ તો તમારો દુશ્મન છે, છતાં એની જોડે લગ્ન કરવાનું કહો છો?
છગન: મેં અત્યાર સુધી ખુબ જ ભોગવ્યું છે, મગનને પણ થોડું ભોગવવા દે!

.

KITE FLYING ALL OVER THE WORLD:


.

CLICK FOR PDF:

CHALI CHALI RE

.

KEJARIWAL KA KUTTA

.

7 responses to “જોક્સ-KITE FLYING ALL OVER THE WORLD

  • એ તો મેં સુરતના પેપરમાં અને બીજા શહેરોના પેપરમાં ફોટા જોયા તેના પરથી ખબર પડી ગઈ.

   Like

 1. *Nice joke..!
  *Nice kite flying with the memorable song..!
  *Kerjriwal ka kutta… (In the picture), Kejriwal kutta…!!! (may be after Delhi’s election)

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s