ઉલટી માટે દેશી દવા કોમેડી ઓડિયો-10 Hours of Walking in NEWYORK as a Woman in Hijab

CLICK FOLLOWING LINK FOR HINDI AUDIO:

ઉલટી માટે દેશી દવા કોમેડી

.

10 Hours of Walking in NEWYORK as a Woman in Hijab:

આપણે ત્યાં દરેક સ્ત્રીઓની છેડતી, બળાત્કાર બીજા દેશોના પ્રમાણમાં ખુબ જ થાય છે એવી માન્યતા છે. અહિયા ન્યુયોર્કના મેનહટન વિસ્તારમાં એક યુવાન છોકરી પાંચ કલાક ટાઇટ કપડા પહેરીને ચાલતી જાય છે અને તેને લોકો કેવી કેવી કોમેન્ટો કરે છે અને ઓફરો કરે છે તે જોવા જેવું છે. આજ છોકરી બુરખો પહેરીને આજ વિસ્તારમાં ચાલતી જાય છે ત્યારે શું થાય છે તે માટે વિડીયો જુવો. છેડતી અને બીજી ઘણી બાબતોમાં પહેરવેશ ખુબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.


.

मोदीजी ऑल इन वन है

.

4 responses to “ઉલટી માટે દેશી દવા કોમેડી ઓડિયો-10 Hours of Walking in NEWYORK as a Woman in Hijab

  1. બીજી ઘણી બાબતોમાં પહેરવેશ ખુબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.
    સાચું છે
    ઉલટી માટે દેશી દવા કોમેડી
    વીડીયો હોત તો વધારે રમુજ ………

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s