જેનું નામ છે-સાસુ-“Peak Walk by Tissot” – Construction-

જેનું નામ છે-સાસુ

.

“Peak Walk by Tissot” – Construction

A trip across the world’s first peak-to-peak suspension bridge is by no means for the faint of heart. Strung up to connect Glacier 3000 to the Scex Rouge, the Peak Walk by Tissot stands 9,800 feet above sea level. Located in the Swiss Alps, the 351 foot-long walkway gives visitors a view of 24 surrounding peaks, including the Matterhorn, Mont Blanc and Jungfrau mountains. The Peak Walk Bridge at Glacier 3000’s Restaurant Botta. And it was erected very quickly. Bridge’s chief engineer, Bernhard Seiler, ensured that the bridge was built to withstand the harsh winds and heavy snowfall that often frequent the area. Costing 1.8 million Swiss francs (around 1.87 million USD), Peak Walk by Tissot will remain open year-round, and is free for all visitors. Surprisingly enough, Peak Walk Bridge is only Switzerland’s second highest suspension bridge.


.

POOR PEOPLE AND FOOD

.

7 responses to “જેનું નામ છે-સાસુ-“Peak Walk by Tissot” – Construction-

 1. *”નવા જમાના”ના ટાબરિયા ,નવપરણિત યુવાન અને ગર્લ ફ્રેન્ડ પણ…”જૂના જમાનાના ” “અનુભવી અને સમજુ પપ્પા “…!
  *એટલા ખર્ચ્યા તો સામે પૂલ બન્યો ય ખરો ને .. ? અને ભારત જેવા દેશમાં હોય તો ……!
  *बुभुक्षित: किं न करोति …?

  Like

   • હકીકતમાં આમાં મોટપણનો કોઈ સવાલ નથી. જે સત્ય હકીકત છે તે કહું છું. ઘણીવાર મોદીના ભક્તોને લાગે છે કે હું મોદીની વિરુદ્ધ લખું છું પરંતુ હું કોંગ્રેસ કે બીજા પક્ષો વીશે લખું છું તે મોદી ભક્તોને ગમે છે. કોઈપણ વ્યક્તી સંપુર્ણ નથી અને મારા બ્લોગમાં મને જે યોગ્ય લાગે તે જ લખું છું અને હું સાચો છું એવું નથી, હું ઘણીવાર ખોટો પણ હઈશ. એટલે “તુંડે તુંડે મટી ભિન્ના”.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s