મગજના સડેલા વિચારો બદલો-बुढ़ापा क्या है?

મગજના સડેલા વિચારો બદલો

.

बुढ़ापा क्या है?


.

Lage Raho Munnabha – Resized

.

Advertisements

8 responses to “મગજના સડેલા વિચારો બદલો-बुढ़ापा क्या है?

 1. ગાંધીજીવાળી વાત બિલકુલ સાચી છે! નામ જાહેર કરવામાં આનાકાની શા માટે? ખુદના જ લોકો સંડોવાયેલા હોવા જોઈએ!

  Like

  • હાથીના દાંત બતાવવાના અને ચાવવાના જુદા! જ્યાં સુધી કોઈ રીઝલ્ટ નહી આપે ત્યાં સુધી બધા જ સરખા. બધા એક જ ડાળના પંખી છે.

   Like

 2. God has created everything for it’s use in his time. When we grows older ti is also a part of our life so we should accept it by praising God. God has created so God will take care. So nothing to do except thanking God for GOLDEN days of our life which have lived by the grace of God. Being a christian I give lot of thanks to my OWNER & My Saviour Lord JESUS CHRIST for giving me happy & healthy life.
  Nodoubt we have also passed through such circumstances. But In that condition we asked God to help & surely Thy has helped us. So keep good relation with God & live happy life. God never disappoints us. If it is begining then there is END too.

  Like

  • I agree with you. God is like www. When your www can take you to any corner of the world. God is great. Either it is Jesus or any God of any other people. They are one and we make them different. In no religion it is stated that you hate other religion because they are same God in different costumes but our priest are making it difference just to satisfy their ego. For God main thing is mankind and make them better living.

   Like

 3. *ટુચકા સરસ રહ્યા..!
  *बुढ़ापा क्या है?– વાર્ધક્ય સ્વરૂપે એવું સોહામણું અટક કે અંતિમ સ્થાન કે જ્યાં બેસી નવા પ્રાદુર્ભાવની તૈયારી આરંભવાની હોય છે..!
  *આપના ઉપરના reply સાથે હું એકદમ સંમત છું.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s