અમેરિકાના પ્રમુખની પાકિસ્તાનની મુલાકાતનું ડાયરામાં વર્ણન-LASER SHOW AT RIVERFRONT AHMEDABAD

અમેરિકાના પ્રમુખની પાકિસ્તાનની મુલાકાતનું ડાયરામાં વર્ણન

.

LASER SHOW AT RIVERFRONT AHMEDABAD:


.

Ufffff.....ye girlfriend kapde tk nhi pehnne deti – Resized

.

3 responses to “અમેરિકાના પ્રમુખની પાકિસ્તાનની મુલાકાતનું ડાયરામાં વર્ણન-LASER SHOW AT RIVERFRONT AHMEDABAD

    • diara ma maza aavi. ek wat karva mate ketli lambi wat mandi. ekdum nani sarkhi wat. pan ketla badha alankarik shabdo ane rupak. anu nam kahevay lok sahitya..

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s