લગ્ન એટલે…-GO FOR ECO FRIENDLY GANESHA

લગ્ન એટલે

.

GO FOR ECO FRIENDLY GANESHA:


.

10592757_876594739025255_1624094115310089747_n – Resized

.

Advertisements

5 responses to “લગ્ન એટલે…-GO FOR ECO FRIENDLY GANESHA

  1. પર્યાવરણને બચાવવાની પ્રક્રીયાએ જોર પકડ્તું છે અને હવે ગણપતિ વિસર્જન વખતે વધુ કાળજી રખાશે છતા સંપૂર્ણ સુધારો થતા વાર લાગશે

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s