ચાણક્યના નીતિ સુત્રો-TRUCK DRIVERS OF INDIA

ચાણક્યના નીતિ સુત્રો

.

TRUCK DRIVERS OF INDIA:


.

10547433_10152696887424578_4003748149616637205_n – Resized

.

Advertisements

5 responses to “ચાણક્યના નીતિ સુત્રો-TRUCK DRIVERS OF INDIA

 1. ચાણક્ય નીતિ માંથી રાજકારણીઓ બોધ લેતા હોય છે . સરદાર પટેલ ચાણક્ય જેવા બાહોશ હતા.

  Like

  • સરદાર પટેલ તો બાહોશ હતા પરંતુ આજના રાજકારણીઓમાંથી ઘણા તો એટલા ડફોળ હશે કે જેમને ચાણક્ય કોણ હતો તે પણ ખબર નહી હોય. ગંદકી રમવી અને બાહોશીથી કામ લેવામાં ઘણું જ મોટું અંતર છે. આજે તો બધા બાયલાઓ ગંદકી સિવાય કશું કરી નથી શકતા.

   Like

 2. jay jawan jay kishan ane have aa driver in india no video joi jay truck driver i salute agrawal seva kendra for drivers help remote valun cartton pan fine chhe

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s