યાદ કરો આ ભડવીરોનો સંઘર્ષ-TITANIC THEME SONG

CLICK BELOW LINK AND WATCH VIDEO TILL END

BEAUTIFUL FLOWER – WATCH TILL END

.

યાદ કરો આ ભડવીરોનો સંઘર્ષ

.

TITANIC THEME SONG:


.

SHRAVAN MAS AND CHICKEN FAMILY PHOTO

.

10622919_10152579979799318_5597521108480502437_n

.

Advertisements

6 responses to “યાદ કરો આ ભડવીરોનો સંઘર્ષ-TITANIC THEME SONG

  1. Aapne samjya nahin, pan Dhoni aani co. Barabar samje chhe, Britishero na deshma temne redpect aapavani hoy, ijjat levani na hoy, tethi j temnu head uppar rahe tevun kaam intentionally (?) Karine aavshe………Jai ho !!!

    Like

    • તમારી વાત તદ્દન સાચી છે, બધા પૈસા પાછળ પડ્યા છે.” શર ઝુકા શકતે હૈ લેકિન, શર કટ શકતે નહી,

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s