દિલ્હીમાં વીજળીની તંગી – Women Abuse in India

દિલ્હીમાં વીજળીની તંગી અને બધા પક્ષો તરંગી

.

Public Experiment on Women Abuse in India


.

8

.

Advertisements

2 responses to “દિલ્હીમાં વીજળીની તંગી – Women Abuse in India

 1. વીજળી તંગી અંગે મઝાની રમુજ
  મા કુદરત ખરેખર બીજલી ગીરાને આઇ…!
  ‘Public Experiment on Women Abuse in India
  સંવેદનશીલ વિષય અંગે સામાન્ય વિચારની પણ ગેરસમજ થાય છે!

  Like

 2. Modi Govt came in power couple of weeks ago, whereas Congress ruled for all these years and Kejriwal showed his inexperience unsteadiness and they did nothing for improving electricity situation in Delhi and now they are kidding by blaming Modiji and BJP!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s