કાન્તામાસીનું ટીફીન-DRIVE SAFELY

કાન્તામાસીનું ટીફીન

.

DRIVE SAFELY

આજના જમાનામાં માણસ એટલી બધી દોડાદોડ કરે છે કે તેને પોતાના જીવની ના પડી હોય સમજ્યા, પરંતુ કેટલાય નિર્દોષ લોકો એમના ભોગે જાન ગુમાવે છે. ઘણીવાર ઘરનો મુખ્ય આધાર પણ આવા અકસ્માતોનો ભોગ બને છે ત્યારે તો આખા કુટુંબનું સત્યાનાશ થઇ જાય છે. જયારે ડ્રાઈવિંગ કરો ત્યારે આમ તેમ ફાંફાં મારવાનું છોડી દો, ફોન પર કે સાથેની વ્યક્તી સાથે મસ્તી તોફાન કરવાનું છોડી દો, તમે તો ઉપર જશો પરંતુ બીજા કેટલાયની જિંદગીનું સત્યાનાશ કરતાં જાવ છો તેનો તમને ખ્યાલ છે?


.

3f6defac-4f22-4424-a1ef-f8d0975fe977 – Resized

.

4 responses to “કાન્તામાસીનું ટીફીન-DRIVE SAFELY

  1. ડ્રાઈવ સૅફ મંત્ર તો ચાલવાવાળા એ પણ યાદ રાખવાનો છે…
    વતન જઇએ ત્યારે કુટૂંબીજનોની ખાસ વિનંતિ હોય છે કે એકલા રસ્તા પર ચાલવું નહીં-આ ઉંમરે ફ્રેકચર થાય તો અમે હોસ્પી.મા લઇ જઇ ચાકરી કરશુ પણ… દર્દીના દાખલા આપી કહે તમે જ કંટાળી જઇ કદાચ… બીપીનભાઇ ની જેમ કહેશો કે આના કરતા મોત આવે તો સારું…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s