ઉપકાર જિંદગી ભરનો-DRONE DELIVERS THE PIZZA

CLICK FOLLOWING LINK FOR PPS:

ઉપકાર જિંદગી ભરનો-PPS

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR PDF:

ઉપકાર જિંદગી ભરનો-PDF

.

DRONE DELIVERS THE PIZZA


.

jhcjhjhg – Resized

 

 

 

 

 

 

 

 

.

દ્સ્દ્ફ્દunnamed – Resized

.

2 responses to “ઉપકાર જિંદગી ભરનો-DRONE DELIVERS THE PIZZA

    • તમારા આ બે શબ્દોએ મને ખુબ જ ખુશી આપી છે. આ દુનીયામાં શાંતી માટે લોકો હવાતીયા મારે છે અને તેમાં તમારા જેવાને શાંતી મળી જાણી ખુબ જ ખુશી થઇ અને મહેનત લેખે લાગી એવું લાગ્યું. બીજી આવી પી.ડી.એફ. જોવા માટે ઉપર PDF લખ્યું છે તે ક્લીક કરો. બીજી આવી ઘણી PDF છે. જો તમે પી.પી.એસ. જોઈ શકતા હો તો મ્યુઝીક સાથે ખુબ જ મઝા પડશે. આપનો કોમેન્ટ લખવા બદલ ખુબ ખુબ આભાર!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s