OTHER SIDE OF CHINA-HOW TO PISS IN PUBLIC

FOR PDF CLICK FOLLOWING LINK:

OTHER SIDE OF CHINA

.

HOW TO PISS IN PUBLIC

અગાઉ ભારતમાં પીસીંગ ટેન્કરનો વિડીયો જોયો હશે. અહિયા વિદેશમાં એક રમૂજી સ્વભાવનો માણસ જાહેર સ્થળોમાં કઈ રીતે કોઈને ખબર નહીં પડે તેવી રીતે પેશાબ કરવો તેની છ ટ્રીકો બતાવે છે.


.

Slide35

.

5 responses to “OTHER SIDE OF CHINA-HOW TO PISS IN PUBLIC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s