મૃત્યુની પેલી બાજુએ શું છે-

મૃત્યુની પેલી બાજુએ શું છે

.

THE WORLD IS UNDER THE DEVIL’S YOLKE

માણસ પાસે પૈસા આવે એટલે તેને જાત જાતના ખેલ સુઝે. ગલ્ફમાં રહેતાં આરબો પાસે એક વખતે ખજૂર અને ઉંટ સિવાય કશું ન હતું. આજે હદ ઉપરાંત પૈસો થઇ જવાથી વંઠી ગયા છે એમ આ વિડીયો જોઈને તમને લાગશે. પોતાના શોખ પોષવા નાના નાના કુમળા બાળકોની કેવી હાલત કરે છે તે જોઈને તમે કંપી ઉઠશો. એની સામે ઉટને સેવન સ્ટાર સગવડો આપવામાં આવે છે.


.

205335_436027129751794_1154980857_n

.

2 responses to “મૃત્યુની પેલી બાજુએ શું છે-

  1. **તહારે ભરોસે ભવ મૂક્યો મહારો …..
    **કુમાર્ગે આવેલી સંપત્તિ મતી મારે અને વિપત્તિ આણે..
    **સાંભળ્યું છે એમ…ભવિષ્યમાં તો આવું નહિ બનેને..!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s