મોદી-જશોદા-જોક્સ જંકશન-BIRDS ABUSED FOR THEIR FEATHER

મોદી-જશોદા-જોક્સ જંકશન

.

BIRDS ABUSED FOR THEIR FEATHER:

એક નમ્ર વિનંતી કે આ વિડીયો કાચી-પોચી છાતીવાળાઓએ જોવો નહીં. ભગવાને બીજા બધા પ્રાણીઓ કરતાં માણસને વધારાનું જ્ઞાન  આપ્યું છે અને એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ માણસ કેવો ઘાતકી રીતે કરે છે તે આ વિડીયોમાં જોવા મળશે. પોતાના મોજશોખ માટે માણસ કેટલી નીર્દલીયતાથી આ પ્રાણીઓની હત્યા કરે છે તે જોઈને તમારું હૈયું હચમચી જશે.


.

Nirmal Baba aur Rahul Gandhi

.

4 responses to “મોદી-જશોદા-જોક્સ જંકશન-BIRDS ABUSED FOR THEIR FEATHER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s