દરેક પતિ આ વાંચો-The Roentgens’ Berlin Secretary Cabinet

દરેક પતિ આ વાંચો

.

The Roentgens’ Berlin Secretary Cabinet

Discover the hidden features and intricate interior of this cabinet.
One of the finest achievements of European furniture making, this cabinet is the most important product from Abraham (1711–1793) and David Roentgen’s (1743–1807) workshop. A writing cabinet crowned with a chiming clock, it features finely designed marquetry panels and elaborate mechanisms that allow for doors and drawers to be opened automatically at the touch of a button. Owned by King Frederick William II, the Berlin cabinet is uniquely remarkable for its ornate decoration, mechanical complexity, and sheer size.
This cabinet is from Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin, and is on view at The Metropolitan Museum of Art in the exhibition Extravagant Inventions: The Princely Furniture of the Roentgens.Footage courtesy of VideoART GmbH and Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin

.

A FEMALE ELEPHANT IN TALIBAN ZOO

.

Advertisements

6 responses to “દરેક પતિ આ વાંચો-The Roentgens’ Berlin Secretary Cabinet

 1. દરેકે પોતાની પત્નિને ચાહવું જ જોઇએ. નિર્વ્યાજ ચાહવું જોઇએ. પણ તે ભાવનાત્મક આંતરભૂ હોય તેમાં માલિકી ભાવ ન હોય, અને તે જેમાં ખૂશ તેમા તમને ખુશી મળવી જોઇએ…..તો તે સાચો પ્રેમ કહેવાય.

  Like

 2. **આધુનિક સમયના”આધુનિક” પતિ-પત્ની બંનેએ ખાસ વાંચવા,અમલ કરવા અને જીવનમાં ઉતારવા જેવું(શરત એટલીજ કે એક વાર જોડે બેસીને વાંચવું..કે..જે..ઘણું અઘરું છે)
  **Berlin Secretary Cabinet — એક રોમાંચ જગાવતી રહસ્યમય કારીગરી.
  **મુરબ્બી,આ લોકો સ્ત્રી જાતિની વાત આવે ત્યારે બધું ઢાંકેલું રાખવાની વાત કરે છે ..તો..લઘુ-ગુરુ શંકા વખતે શું કરતા હશે..?
  गुस्ताखी माफ़ !

  Like

 3. If you don’t love your wife then after all you will fill lonely and hard to explain so in love go with respect and limit please never abuse physically and verbally then your life wil be really happy.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s