કેન્યામાસી અને યુરો-HEART TOUCHING VIDEO

કેન્યામાસીનો ઓડિયો સાંભળવા નીચેની લીંક ક્લીક કરો:

kenyamasi and euro

.

HEART TOUCHING VIDEO

આ એક સુંદર વિડીયો છે જેમાં એક અંધ છોકરો પંખીના બચ્ચાને બીલાડીથી બચાવે છે. અંધ હોવા છતાં બચ્ચાને તેના માળામાં મુકે છે. આજે તો લોકો છતી આંખે બચાવવાનું તો ઠીક લોકો માટે મારવાનું અને લુટવાનું સહજ બની ગયું છે. એ તો જેના પર વીતે તેને જ ખબર પડે.


.

shkf – Resized

.

 

5 responses to “કેન્યામાસી અને યુરો-HEART TOUCHING VIDEO

 1. **આજની પહેલી ભેટ રમૂજી …..બીજી શીર્ષક પ્રમાણે જ’HEART TOUCHING ‘….
  ત્રીજી ……’ગાંધી’જીનાં ત્રણ વાંદરા ,પણ કયા ગાંધીના?

  Like

  • ગાંધીજી તો એના એજ છે,વાંદરાઓ કલયુગના મહાતમાશાવાળા બધા જ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ છે.

   Like

 2. How wonderful ! What a presence of mind this sweet little boy has ! To scare away the cat , knowing that there is a little bird who is going to be the cat’s prey . Climbing up the tree and looking for the bird’s home , all really wonderful .

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s