ડોક્ટરની માબેન ક્યાં છે-જિંદગી દરેકને વહાલી હોય છે

ડોક્ટરની માબેન ક્યાં છે

.

જિંદગી દરેકને વહાલી હોય છે

આ એક ખુબ જ સુંદર વિડીયો છે. જેમાં એક ખિસકોલી ઉપર સમડી તરાપ મારીને તેનો શિકાર કરવા ખુબ જ પ્રયન્ત કરે છે. ખિસકોલી પોતાનો બચાવ અદભુત રીતે કરે છે અને કોઇપણ જીવ જીવ પર આવી જાય ત્યારે જીવ બચાવવા માટે કેવું સાહસ કરે છે તે આ વિડીયો તમે જોશો એટલે ખ્યાલ આવશે.


.

માર ખા ગયા હીન્દુસ્તાન

.

9 responses to “ડોક્ટરની માબેન ક્યાં છે-જિંદગી દરેકને વહાલી હોય છે

 1. **દરેક જોક ‘ફ્રેશ’કરી ગયો.!
  **ખિસકોલી તો બચી ગઈ..પણ..જાકો રાખે સાઈ…
  **અહી તો નેતાજી પોતાને બધાના માલિક સમજતા હોય એવું વધારે લાગે છે.

  Like

 2. *દરેક જોક Nice છે.
  **ખિસકોલી તો બચી ગઈ..પણ..જાકો રાખે સાઈ…
  **અહી તો નેતાજી પોતાને બધાના માલિક સમજતા હોય એવું વધારે લાગે છે.
  All are Very nice Jokes……………….

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s