મારી જિંદગીની પાંચ ભૂલો-सक्सेसफुल पेरेंटिंग

મારી જિંદગીની પાંચ ભૂલો

.

सक्सेसफुल पेरेंटिंग परीक्षित जोबनपुत्रा


.

WHAT LORD MACAULAY SAID ABOUT INDIA IN 1835

.

Advertisements

4 responses to “મારી જિંદગીની પાંચ ભૂલો-सक्सेसफुल पेरेंटिंग

  1. **હા ‘જી’,મનમોહનસિહની વાત સાચી’જી’..!
    **જોબંપુત્રાની વાત સારી લાગી.
    **અને..પછી. ..મેકોલેએ ભારતની ઘોર ખોદી નાખી..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s