હેપ્પી વેલેન્ટાઇન ડે!-

હેપ્પી વેલેન્ટાઇન ડે

.

હું તો ઊંઘમાં બોલું છું

.

Celtic dueling violins

જેમને સંગીતનો શોખ છે તે આ બે સુંદર યુવતીઓને વાયોલીન વગાડતી જોઈને ઝૂમી ઉઠશે. આંખ બંધ રાખીને આ સાંભળશો તો ખરેખર મઝા આવશે.


.

Chiken life style – Resized

.

Advertisements

11 responses to “હેપ્પી વેલેન્ટાઇન ડે!-

  1. Hu aa Download kari shaku chhu?? kevirite?? maru Net speed slow chhe jethi play na thay…. so. mane aa blog upar aavta Lekho Khub j Upyogi thaya chhe… saras. Uttam. Thanks Vipulbhai ane Net. ne pan jene aapan ne aavo Agadh Samudra manthi Joyti vastu Dubaki mari ne Shodhi ne Melvi shakiye chhiye.

    Like

  2. Very logically explained the true meaning of Vellantine day. I appreciate and wish today’ young generation will understand apply in their life. Very Happy Vellentine day, though belated.

    Like

  3. Feeling can be perceived but not expressed but gives pleasure/peace is love.Play with kid and realize ……. Bichara Advani !!! Keshubhai Bapda !!!….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s