બાપુ એવા તો તમે જ છો-6th Sense Technology

બાપુ એવા તો તમે જ છો

.

Pranav Mistry and the 6th Sense Technology

આ વિડીયો એટલા માટે રજુ કરું છું કે પ્રણવ મિસ્ત્રીએ આ વાત ૨૦૦૯ માં કરી હતી અને તેમાંની ઘણી ખરી વસ્તુઓ આજે આઈફોન, આઈપેડ કે એનરોઈડ દ્વારા અસ્તીત્વમાં છે. બીજી બાબતો પણ ભવિષ્યમાં હકીકત બની જશે. પ્રણવ એક ભારતીય યુવક હોવાનું આપણને બધાને ગૌરવ છે.


.

c0688

.

5 responses to “બાપુ એવા તો તમે જ છો-6th Sense Technology

  1. **પહેલા ટુચકા વાળા પપ્પા ,બીજા ટુચકા વાળી યુવતી અને ત્રીજા-ચોથા ટુચકા વાળા લખુભા બિચ્ચારા સા..વ..ભોળા છે..!!!
    **પ્રણવભાઈ માટે આપણને ખરેખર ગૌરવ છે..!
    **પાષાણ યુગની બિચારી દર્દી..!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s