બધા વાહે જાય-દર્દે ડિસ્કો ડાન્સ ગુજરાતીમાં

બધા વાહે જાય

.

                   દર્દે ડિસ્કો ડાન્સ ગુજરાતીમાં


.

FRILANCE PRISONER – Resized

.

5 responses to “બધા વાહે જાય-દર્દે ડિસ્કો ડાન્સ ગુજરાતીમાં

  1. **ટુચકાઓ ભર શિયાળે ગરમાવો લઇ આવ્યા..!
    **દુઃખના દાંડિયા ખરેખરા પડ્યા..!
    **આવા હરાયા ઢોર અવારનવાર ખીલેથી છૂટીને ફરે તો શું થાય..?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s