ફેસબુકનો બંધાણી-ROBOPLOW

ફેસબુકનો બંધાણી

.

અત્યારે શિયાળામાં બધે જ પુષ્કળ સ્નો પડી રહ્યો છે અને તેમાં પણ ખાસ કરીને જે જગ્યાએ સ્નો ખુબ પડે છે ત્યાં સ્નો સાફ કરવાવાળાનો દમ નીકળી જાય. કેડમાં પુષ્કળ દુઃખાવો થાય. એમને માટે આ રોબોટપ્લાઉં ખુબ જ આશીર્વાદરૂપ છે. એ ઓટોમેટિક બધો સ્નો સાફ કરી નાખે છે. વિડીયો જોશો તો ખ્યાલ આવશે.


.

nyi khoj.. – Resized

.

4 responses to “ફેસબુકનો બંધાણી-ROBOPLOW

  1. મુરબ્બી,આજના જોક્સ સરસ તો છે જ વળી અમુક તો ‘નવા જમાના ‘ની અસર વાળાએ ખરા..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s