દુનિયાની સાત અજાયબીઓ-Flying Lion

દુનિયાની સાત અજાયબીઓ

.

Buffalo launches predator into the air

ક્રુગર નેશનલ પાર્ક, સાઉથ આફ્રિકામાં ૩,ડીસેમ્બર,૨૦૧૩ ના રોજ એક સિંહ જંગલી ભેંસનો શિકાર કરે છે. ત્યારે બીજી જંગલી ભેંસ જે રીતે સિંહને ઉછાળી ઉછાળીને પટકે છે તે જોઈને જંગલના રાજાની દયા આવે એવું છે.


.

unnamed

.

3 responses to “દુનિયાની સાત અજાયબીઓ-Flying Lion

  1. સાચી વાત છે,જીવનનું ખરું સાફલ્ય તો ‘અંદર’ની અજાયબીઓ જોવામાં છે
    ‘બહાર’ની નહિ…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s