બાપનું પ્રેસર વધી ગયું-

ઓડિયો સાંભળવા નીચેની લીંક ક્લીક કરો:

તારે લીધે બાપનું પ્રેસર વધી ગયું

.

ASIMO Robot Next-Generation Unveiled!

આસીમો નામનો રોબોટ તમારા સુચન મુજબ કાર્ય કરે છે. આ ૨૦૧૩નો હ્યુમનોઇડ હોન્ડાએ બનાવ્યો છે. આપણે આપણા દેશની તરક્કીની વાતો કરીએ છીએ પરંતુ આ રોબોટને જોશો તો ખ્યાલ આવશે કે આપણે ક્યાં છીએ. આવા રોબોટ તો વિવિધ દેશોના સાયન્ટીસ્ટો રીસર્ચ કરીને બનાવી રહ્યા છે. આપણે જે આઈ.ટી.ની વાતો કરીએ છીએ તે કોઈ શોધખોળમાં આપણે આગળ નથી પરંતુ ભણેલા ગણેલા કે સુધારેલા વર્કરોની મોટી ફોજમાં આપણે આગળ છીએ.


.

c0294

.

3 responses to “બાપનું પ્રેસર વધી ગયું-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s