પતિની તલાશમાં

પતિની તલાશમાં

.

Birds-of-Paradise

આ કાળા માથાનો માનવી ગમે તેટલી પ્રગતિ કરે તો પણ કુદરતના સર્જન સામે વામણો જ રહેવાનો. ન્યુ ગીનીના ગાઢ જંગલોમાં ફરીને આ નાનકડા પક્ષીના જે વિડીયો ફોટોગ્રાફરે લીધો છે તે કાબીલે દાદ આપવા જેવો છે. આ પક્ષી ફક્ત ન્યુંગીનીના જંગલોમાં જ જોવા મળે છે. આ દુનીયામાં ખૂણે ખૂણે જાત જાતના પશુ પંખીઓ, તેમનામાં કુદરતે ભરેલા વિવિધ મનોરમ્ય રંગો જોઈને હૃદયમાં જે આંનદ આવે તેવો આંનદ તો ભાગ્યેજ કોઈ બીજી બાબતથી આવી શકે.


.

બાળપણ દારૂડિયા જેવું હોય છે

.

4 responses to “પતિની તલાશમાં

  1. ‘પતિની તલાશમાં ‘….પણ વાત સલમાનખાન કે નરેન્દ્ર મોદી બેમાંથી એકપણ જાણે છે ખરા?
    આવા પ્રકૃતિ પૂજકો પોતાના કેમેરાના માધ્યમથી ખરેખર સમાજની સેવા કરે છે.
    આપની બાળપણ વિશેની વાત એકદમ સાચી છે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s