તમારી તૂટેલી ખુરસીની રામાયણ-The Best talent in the World!

ઓડિયો સાંભળવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો:

તમારી તૂટેલી ખુરસીની રામાયણ

.


.

Shila Dixit and Aap

.

4 responses to “તમારી તૂટેલી ખુરસીની રામાયણ-The Best talent in the World!

  1. વિપુલભાઈ તમે ઈન્ટરનેટમાંથી ખરું નવું નવું શોધી લાવો છો .

    તમારી શોધક વૃતિને સલામ .

    Like

  2. Vah bhai vah !!! Saras show/kala ,Cheers…
    Aaje sambhalyu : Rahuljine Shilajiko phone karke puchha > Delhime Congress kaise har gayi ? Shilajine Javab Diya AAPSE. !!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s