તો શું કરવું-Jay vasavada Bionics

તો શું કરવું

.

Jay vasavada Bionics


.

Aunnamed – Resized

.

Advertisements

4 responses to “તો શું કરવું-Jay vasavada Bionics

 1. Shri Vipulbhai
  JaiShriKrishan
  Very nice posting.I have enjoyed the video of Shri Jay Vasavda and whatever he said is really for every youngster of India to think very deeply.
  Once again thanks for all troubles you r taking for us and hope to have more such videos in future.
  With warm regards
  Dharmendra

  Like

 2. ‘તો શું કરવું’ વાંચ્યા પછી ખરેખર પ્રશ્ન થાય કે-તો શું કરવું ?
  જયભાઈનું Bionics પરનું પ્રવચન એકદમ યથાર્થ લાગ્યું.
  MONEY BAGS વિષે જાણીને રોમાંચ થયો.

  Like

 3. To shu karvu n jay vasavda bionics r very well said . As a result of this speech if there is a revolution then lots of credit to both .even otherwise congratulations .

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s