ઝીરો જ થાય-SPEED RIDING MONT BLANC

ઝીરો ને દસ વખત ગુણવાથી ઝીરો જ થાય

.

SPEED RIDING MONT BLANC-Speakers ON

.

ishavar aapava bese chhe tyare – Resized

.

Advertisements

6 responses to “ઝીરો જ થાય-SPEED RIDING MONT BLANC

    • પત્નીવાળાને જ ગમે પરંતુ કુંવારાને ન ગમે અને મનમાંને મનમાં વિચારે કે પત્ની માટે આવું વિચારવું સારું નથી. આતો “લક્કડકા લાડુ ખાએગા વો ભી પસ્તાએગા ઔર નહી ખાએગા વો ભી પસ્તએગા” જેવું છે. હકીકતમાં બે ઘડી મજાક કરવાની કે ચીઢવવાનું પાત્ર પત્ની સિવાય બીજું કયું હોઈ શકે? અને બીજું એ કે પતી-પત્ની એકબીજાની ગમે તેટલી મજાક મશ્કરી કરે એ એમનો ગાઢો પ્રેમ બતાવે છે. બાકી પત્નીને પંપાળનારા બહારથી સારા લોકોના બહારના ધંધા જુવો તો ખબર પડે. માણસ ગુન્હેગાર હોય ત્યારે હંમેશા મશ્કાબાજી કરતો હોય છે. બીજાની આવી મશ્કરી કરવા જાવ તો થપ્પડ પડે કે બોલાચાલી થાય. અહિયા તો બંને ખુશ થાય.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s