એકથી ડાયન-One Coin for All of Your Cards

એકથી ડાયન

.

One Coin for All of Your Cards


.

c0097 – Resized

.

Advertisements

4 responses to “એકથી ડાયન-One Coin for All of Your Cards

  1. આભાર વિપુલભાઈ,જોક્સ સરસ છે ,આવા કાર્ડ જેવી શોધો આશીર્વાદરૂપ નીવડશે ,ટાટુથી ભલે હુલીયો બદલાયો , મૂળ શોખ અને સ્વભાવ તો એકજ છે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s