બંને જણા જલ્દીથી લગ્ન કરી લો-સચીન પછી કોણ?

બંને જણા જલ્દીથી લગ્ન કરી લો

.

સચીને પોતાની છેલ્લી ટેસ્ટમાં પહેલી ઇનીગ્સમાં સુંદર બેટીંગ કરી વિદાયની ભવ્ય ઈનીંગ્સ રમ્યો. બીજો દાવ આવશે કે કેમ એ સવાલ છે. એના કરતાં મોટો સવાલ સચીન પછી કોઈ સચીન જેવો ખેલાડી ભારતને મળશે ખરો? એના જવાબ માટે નીચેનો વિડીયો જુવો અને આ ટેણીયાનું આ ઉંમરે ફૂટવર્ક, શોટ્સ વગેરે જોતા આશા રાખીએ કે તે કદાચ સચીનથી પણ ચઢિયાતો નીકળે.


.

.

હા હા હા – Resized

.

5 responses to “બંને જણા જલ્દીથી લગ્ન કરી લો-સચીન પછી કોણ?

  1. who cares? i don’t give a damn about any criceters. It is the game of britishers who made indian slaves for 200 years. why are we infatuated with players or this stupid game anyway. don’t we have anything better to do?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s